FESTIVAL

PROGRAM FESTIVALU OBNAŽENI ZRÁNÍ


18. 6. - 5. 9. 2021 / Instalace ve veřejném prostoru města k tématu Zrání / Dagmar Šubrtová, Josef Šporgy a Dan Černý, Jana Nuslauerová, Jiří Němec a Tereza Zemanová


Hlavní festivalový týden


6. 8. - 3. 9. 2021 / Výstava Zrání / Víťa Jakoubek, vernisáž 6. 8. v 18:00, Café Rouge

7.- 11. 8. / malířská realizace Zdi ZRÁNÍ (Víťa Jakoubek a jeho hosté) – podchod v Cihlářské ulici (u vlakové zastávky Chomutov město)


7. 8. 2021

Výtvarný workshop pro děti i dospělé Individualita / Jana Nuslauerová - 10:00 - atrium Chomutovské knihovny

souHra / Ostružina: Bárta - Brungot Svíteková - Kalivoda - Látalová - 17:00 – sraz u divadla / pohybová hra pro 27 účastníků od 5 do 120 let


8. 8. 2021

Slam poetry workshop s Dr. Filipitchem

souHra / Ostružina: Bárta - Brungot Svíteková - Kalivoda - Látalová - 15:00 – sraz u divadla / pohybová hra pro 27 účastníků od 5 do 120 let


11. 8. 2021

Sochařský happening 3x3x3 - 11. - 13. 8. 2021 - tři sochaři a tři studenti sochají po tři dny na náměstí 1. máje na téma Zrání

Slam poetry - 19:00 - atrium Chomutovské knihovny - kvalifikace na Mistrovství ČR ve slamu


12. 8. 2021

Sochařský happening 3x3x3 - 11. - 13. 8. 2021 - tři sochaři a tři studenti sochají po tři dny na náměstí 1. máje na téma Zrání

Exhibice slam-workshopantů - 17:00 - městský park (u instalace Návštěva)

Večer tanečních filmů - 21:30 - Letní kino - festival Obnaženi ve spolupráci se Cinedans festivalem v Amsterodamu bude promítat sedm krátkých tanečních filmů z celého světa 


13. 8. 2021

Sochařský happening 3x3x3 - 11. - 13. 8. 2021 - tři sochaři a tři studenti sochají po tři dny na náměstí 1. máje na téma Zrání

Still life in the city - 18:00 -  sídliště Březenecká - krátká choreografie Nicole Beutler 

Odloučení - 20:30 - kostel sv. Kateřiny - taneční představení Markéty Vacovské s muzikantkou Never Sol


14. 8. 2021

Still life in the city - 11:30 - u Armabetonu - krátká choreografie Nicole Beutler 

Procházka ZRÁNÍ - 16:00 - sraz u kostela sv, Kateřiny - Neobyčejná komentovaná prohlídka výtvarných instalací ve veřejném prostoru města  a zážitek... Zážitek z umění,  zážitek z pohybu a zvuků, které doprovodí slovem nejen autoři objektů k tématu ZRÁNÍ.

Čtení z Turnových hájů - 20:00 - kostel sv. Kateřiny - autorské čtení Evy Turnové s hudbou

Dříve avizovaný výtvarný workshop pro děti i dospělé Život v ní se 14. 8. bohužel neuskuteční.Ozvěny festivalu

3. 9. - 9. 10. 2021

Výstava Místa života / Tomáš Gremlica, Dagmar Šubrtová, vernisáž 3. 9. v 18:00 - Galerie Město / Přednáška k tématu výstavy s autory od 19:30 v Café Rouge9. 10. 2021

Společná výsadba stromů / 16:00 - Zadní Vinohrady - happening pro veřejnost 


   


Epidemiologická opatření během festivalu


Podmínky pro vstup osob do prostor v nichž se budou konat akce festivalu Obnaženi (návštěvník festivalu musí splnit jednu z uvedených podmínek):
- negativní test RT-PCR, (ne starší než 7 dní )
- negativní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (ne starší než 72 hodin)
- certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování s tím, že:
                     - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
                     - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
                     - osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
- vždy se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19

Všichni návštěvníci budou (v případě akcí s možností sezení) usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo. Přítomnost návštěvníků ve vnitřních prostorách určených k produkci nesmí být vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 5 000.

Všechny přítomné osoby musí mít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

V hledišti kina a atria je povolena konzumace jídla a nápojů.Tiskové zprávy
14. 6. 2021 Zahájení festivalu - Výtvarné instalace ve veřejném prostoru města Chomutova
Současná podoba festivalu Obnaženi

Festival Obnaženi prezentuje tvorbu českých i zahraničních umělců v oblasti tance / divadla / performance, výtvarného umění, hudby, literatury i filmu v rozličných formách. Odehrává se v historickém centru města Chomutova, kde v několika dnech přináší rozmanité kulturní a umělecké zážitky alternativní, experimentální a interdisciplinární povahy.
Důležitým cílem festivalu je oživení kulturního dění ve Chomutově a aktivní zapojení místních umělců v interakci s hosty festivalu a diváky. Historie festivalu Obnaženi

V roce 2003, kam můžeme datovat 1. ročník festivalu, měli Obnaženi podobu jednodenního - spíše večerního uměleckého setkání čtyř přátel a jejich tvorby. Byli to Klára Alexová (tanec), Jana Nuslauerová, Skyca a David Jasný (výtvarná tvorba).


V dalších ročnících se podoba realizačního týmu měnila a programově se rozrůstal i samotný festival, který se z prezentace tance a výtvarného umění následně proměnil v multižánrovou akci, která do Chomutova přinášela tanec/divadlo/performance, výtvarné umění, hudbu, literaturu a film. Od roku 2010 také započala tradice tématu, který propojuje všechny umělecké projevy zařazené na program festivalu v konkrétní ročník. Byla to tato témata: Sen / bytosti přijdou (2010), Průnik (2011), Teď nebo nikdy (2012), ...a co dál? (2013), Bezčasí (2014), 13 (2015), Restart(2016), Spolu (2018). Už od roku 2005 byli součástí programu i hosté ze zahraničí - konkrétně ze Slovenska, Maďarska, Izraele, Holandska, Jižní Korey, Německa, USA, Kanady, Francie, Španělska, Portugalska, Švédska, Itálie, Brazílie či Bolívie. Od roku 2010 také do programu zařazujeme také workshopy a kreativní dílny, ve kterých mají diváci možnost se aktivně zapojit a příležitost vyzkoušet si tak různé kreativní či sebezkušenostní techniky.


Festival je pravidelně podporován grantem Ministerstva kultury ČR, dotací Statutárního města Chomutova a donory akce byli také ambasády několika zemí. Většina financí slouží k programovému zajištění festivalu - především na honoráře účinkujících a technické zajištění festivalu. Samotné organizační zajištění a fungování festivalu je dobrovolnou činností členů Spolku Obnaženi a jejich podporovatelů.


Všechny ročníky festivalu Obnaženi se konaly na různých místech historického centra města Chomutova. Pravidelně využíváme Atrium , kostel sv. Ignáce, Galerii Lurago, Galerii Špejchar (ve spolupráci s Chomutovskou knihovnou), kostel sv. Kateřiny, Sklepení pod muzeem (ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově), Městský park, Sklepení Osudu (ve spolupráci s Čajovou Alibaba a restaurací U Dvou rytířů), Městské divadlo (ve spolupráci s Kultura a sport Chomutov s.r.o.), Dům Labuť a Café Rouge. V minulosti se část programu odehrála také v bývalých městských lázních, v prostoru bývalého kina Praha, v kavárně Strada, nebo v hotelu Sudety. 


Plakáty Obnaženi zde


Programy festivalu:

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

...