2021_Večer tanečních filmů

Festival OBNAŽENI Zrání

Večer tanečních filmů 12. 8. 2021 / 21:30 / Letní kino v Chomutově


vstup: dospělý 150,- / studenti, důchodci a děti 120,-
VEČER TANEČNÍCH FILMŮ

Festival Obnaženi ve spolupráci se Cinedans festivalem v Amsterodamu bude promítat sedm krátkých tanečních filmů z celého světa:


LEAVE BODY BEHIND (Nizozemsko)

 

Režie: Blank Blank Film

Choreografie: Amos Ben-Tal, Liat Waysbort, Marie Goeminne, Nicole Beutler

Producent: Blank Blank Film

 

Rok: 2017

Délka: 17:00

 

Leave Body Behind je experimentální filmový projekt platformy pro tanec a performance Why Not a filmového studia Blank Blank. Každý ze čtyř choreografů a choreografek vytvořili scénu na téma různých způsobů “propouštění” fyzického těla: smrt, sexuální vyvrcholení a transcendentní rituály. Všechny scény jsou pak zakomponovány do jednoho příběhu - mystického hledání duchovní svobody, zachyceného v pohybu.


Leave Body Behind is an experimental film project of dance and performance platform WhyNot and film studio Blank Blank. Four choreographers each made a scene based on different ways of ‘releasing’ the physical body: Death, sexual climax and transcendent rituals. The scenes are melded into one story – a mystical quest for spiritual freedom, caught in movement.

 

 

 

GATHA (Čína)

 

Režie / Choreografie / Producent: Chenglong Tang 

Rok: 2018

Délka: 15:49

 

Gatha vypráví příběh dvou tibetských bratrů na pouti na horu Kailás, kde starší bratr zemře. S posledním přáním svého bratra a navzdory všem zkouškám a soužením, mladší bratr nakonec dorazí do Svaté země, sám, zarmoucen, ale naplněn.

 

Gatha tells the story of two Tibetan brothers’ prostrating (locomotion from standing to lying down and standing again) pilgrimage to Mount Kailash, where the elder brother dies. With his late brother's last wish, and in spite of all the trials and tribulations, the younger brother finally arrives at the Holy Land, alone, grieved, but fulfilled.


    

 

 

 

SLOW (Taiwan, Nizozemsko)

 

Režie / Choreografie / Producent: Karel Van Laere

Rok: 2013

Délka: 6:30

 

Jak performance, tak portrét, Slow odhaluje zranitelnost lidského těla ve světě strojů a systémů.


Both a performance and a portrait, Slow uncovers the vulnerability of the human body in a world of machines and systems. 

 

 

STILL LIFE ON THE ISLAND (Nizozemsko)

 

Režie: Claire Bontje

Choreografie: Nicole Beutler

Producent: Nicole Beutler Projects, Oerol Festival

Rok: 2020

Délka: 15:43

 

Choreografka Nicole Beutler vytvořila poetický taneční film s třinácti tanečníky a 26 dřevěnými prstenci vzdávající hold přírodním silám a pomalejšímu tempu. V dialogu s větrem, přílivem a odlivem na pláži ostrova Terschelling vytváří prostor pro krásu, útěchu a novou léčivou ronováhu. Meditativní rituál o pospolitosti v době sociálního distancování.


Choreographer Nicole Beutler created a poetic dance film with thirteen dancers and 26 wooden rings, paying tribute to the forces of nature and a slower pace. In dialogue with the wind and tides on the beach of West-Terschelling, it creates space for beauty, solace and a new healing balance. A meditative ritual about togetherness in a time of social distancing.


    

     

 

 
LIGHTS, CAMERA, ACTION (Nizozemsko)

 

Režisér: Eric Wijnvoord

Rok: 2013

Délka: 1:28

 

Lights, camera action je taneční film bez pohyblivých předmětů. Světlo vytváří stín. Tvar stínu objektu je totožný s tvarem objektu. Pohybem světelného zdroje se pohybuje také stín.

 

Lights, camera, action is a dance without moving objects. Light produces a shadow. The shape of an object's shadow is identical to the shape of the object. By moving the light source, the shadow also moves.

 
  

CIRCLE (Turecko)

 

Režie: Ozgur Can Alkan

Choreografie: Ziya Azazi

Producent: Safak Turkel

Rok: 2014

Délka: 4:20

 

Opakování, dělení, reprodukce, kruh života

 

Repetition, division, reproduction, circle of life.

 

  
 

FIBONACCI (Česká Republika)

 

Režie: Tomáš Hubáček

Choreografie: Marie Gourdain

Producent: Jan Macola

Rok: 2020

Délka: 8:13

 

Lidské stádo proplouvá zvlněnými poli, dokud mu cestu nezkříží osvícený lovec. Environmentální taneční film nebo audiovizuální meditace na Fibonacciho počty odrážející se ve vzorech v krajině, o chování stáda, filmové struktuře a hudbě. Fibonacci je série čísel, která vytváří vzory související se zlatým řezem.

 

A human flock flows through wavy fields until an unenlightened hunter crosses its path. Environmental dance film or audiovisual meditation on Fibonacci numbers patterned in the landscape, herd behaviour, film structure and music.

Fibonacci is a series of numbers that form patterns, related to the golden ratio.