2021_Výstava Místa života

Festival OBNAŽENI Zrání

Výstava Místa života -  Tomáš Gremlica, Dagmar Šubrtová / 3. 9. - 9. 10. 2021 (vernisáž 3. 9. 2021 v 18:00) / Galerie Město

Přednáška Místa života - Tomáš Gremlica, Dagmar Šubrtová / 3. 9. 2021 / 19:30 / Café Rouge


vstup: volný

VÝSTAVA MÍSTA ŽIVOTA / TOMÁŠ GREMLICA, DAGMAR ŠUBRTOVÁ


Průvodce Tomáš Gremlica, ekolog, poutavým způsobem přibližuje, jakou tíhou dopadá lidská potřeba těžit potřebné zdroje na naši budoucnost, a názorně ukazuje, jak si lze vybrat dobrou, ale také špatnou cestu k nápravě. Může jít o těžbu uhlí, kamene, písku nebo štěrku. Nicméně výsledek je vždy tentýž – dojde k masivnímu zásahu do krajiny, do přirozeného a promyšleného biotopu, který funguje jako jeden velký organismus. Zpravidla je tento organismus narušen, nebo úplně zničen. Zvířata se odstěhují jinam, rostlinné populace zaniknou, z krajiny zmizí voda, mnohdy pak s ní i veškerý život.

Výstava přiblíží 5 vybraných příkladů Ústeckého kraje, které vycházejí z aktualizovaných poznatků Výzkumného projektu SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ a ze zpracované metodiky s názvem „Industriální krajina a její přirozená obnova / právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou“. Její uplatňování v praxi významně přispěje ke zvýšení ekologické stability kulturní krajiny a zároveň ke zvýšení ekologické i ekonomické efektivity sanací a rekultivací.

Doporučujeme shlédnout stejnojmenný dokument, na který výstava navazuje: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11564486654-mista-zivota/21656226619/?fbclid=IwAR0V5ybof6h4i5cq8_JJxBoNYvxk5Y1bTgyKPJtllVhY9W8THhtyQIsmQBk


Místa života otevřou novou etapu fungování Galerie Město, která bude k instalování výstav využívat vitríny v podchodu kruhového objezdu u autobusového nádraží v Chomutově.

VERNISÁŽ MÍSTA ŽIVOTA / 3. 9. 2021 / 18:00 / Galerie Město

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ MÍSTA ŽIVOTA / 3. 9. 2021 / 19:30 / Café Rouge 

po vernisáži bude následovat přednáška obou autorů k tématu výstavy:
Tomáš Gremlica: Limity udržitelnosti při využívání krajin
Dagmar Šubrtová: Příklady umělecké intervence na území brownfield


Více o autorech:

Mgr. Tomáš Gremlica (*1964), Vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá problematikou nepřírodních biotopů, tedy území narušených, degradovaných nebo zdevastovaných těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, deponiemi vedlejších produktů energetického průmyslu, aj. Založil Ústavu pro ekopolitiku, kde byl po celou dobu jeho trvání ředitelem. http://www.ekopolitika.cz/cs/archiv-projektu/archiv-projektu.html

Sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová (*1973) žije a pracuje v Kladně. Absolvovala ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde pak několik let působila jako asistentka. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, jako je dlouhodobá dramaturgie výstavního programu galerie Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd v Praze. Pracovala několik let jako kurátorka galerie Mayrau v hornickém skanzenu bývalého dolu ve Vinařicích u Kladna. Ve volné tvorbě se inspiruje industriální krajinou kladenských dolů, změnami reliéfu krajiny v důsledku dobývání uhlí a aktuálními otázkami proměn krajiny a problematice provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Od roku 2015 se autorka zabývá projektem s názvem Na pomezí samoty Frontiers of solitude. http://frontiers-of-solitude.org/
Více o autorce: http://dagmarsubrtova.cz/.