2022_Večer tanečních filmů

Festival OBNAŽENI Kdybytak

Večer tanečních filmů 12. 8. 2022 / 21:00 / Letní kino

vstupné: 150,- / studenti a senioři 120,- 


Festival Obnaženi ve spolupráci se Cinedans festivalem v Amsterodamu bude promítat taneční filmy z celého světa: