Obnaženi

FESTIVAL


Festival Obnaženi 2020

Letošní sedmnáctý ročník festivalu proběhl v pěti dnech: 7. srpna a od 12. do 15. srpna 2020.
Program festivalu:

 • hlavní program:
  12. 8. 2020
  Slam Poetry
   / 19:00 / atrium Chomutovské knihovny

 • 12. - 15. 8. 2020
  Promítání tanečních filmů Kali a That´s it 
  (Sabine Molenaar, NL/BE) /13:00 - 17:00 / kostel sv. Kateřiny

  13. 8. 2020
  Karneval zvířat 
  (Barbora Látalová a kol.) - představení pro děti a rodiče (nejen) / 17:00 /  Městské divadlo Chomutov (omezená kapacita, doporučujeme rezervovat telefonicky od 9:00 do 15:30 na 774 245 386  

  14. 8. 2020
  HLASkontraBAS
   - koncert Ridiny Ahmedové a Petra Tichého / 19:30 / atrium Chomutovské knihovny

 • 14. - 15. 8. 2020
  Scénář pro čtyři osoby
   (Rob Smorenberg, NL) - představení ve stylu “udělej si sám”, kde účinkovali jen čtyři diváci, text, gramofon a žárovka / 11:00 - 17:00 / Čertovy sklepy, atrium Chomutovské knihovny /

 • 15. 8. 2020
  Výtvarná procházka
   -  objekty a instalace ve veřejném prostoru města (výtvarníci: Jan Zdvořák, Josef Šporgy a Jiří Němec, Jana Nuslauerová, Dan Černý) oživené pohybovými a hlasovými vstupy účastníků a lektorů workshopu* / 17:00 / sraz před kostelem sv. Ignáce
  Requiem for the world as we know it (Requiem za svět, tak jak jsme ho znali) - promítání hudebního filmu belgického divadelního kolektivu De Nwe Tijd s hudbou Haralda Austbø, 50 min. / 21:00 / Letní kino 

 • doprovodný program:
 • 14. - 15. 8. 2020
  * Workshop: pohybovo - hlasová dílna, jejíž výstupy byly součástí Výtvarné procházky
  Lektoři: Inga Zotová-Mikshina, Roman Zotov-Mikshin (pohyb), Ridina Ahmedová (hlas) / 14. 8. 16:00 - 18:30; 15. 8. 10:00 - 17:00 / Dům Labuť / (přihlášení nutné na: obnazeni@gmail.com

pořádal: Spolek Obnaženi

finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Chomutov

ve spolupráci s: Chomutovská knihovna, Kultura a sport Chomutov s.r.o., Oblastní muzeum v Chomutově, Galerie Město, Ženský spolek, z.s., Trifor, RENT Group s.r.o., Kulturní večery jinak a Café Rouge
Současná podoba festivalu Obnaženi

Festival Obnaženi prezentuje tvorbu českých i zahraničních umělců v oblasti tance / divadla / performance, výtvarného umění, hudby, literatury i filmu v rozličných formách. Odehrává se v historickém centru města Chomutova, kde v několika dnech přináší rozmanité kulturní a umělecké zážitky alternativní, experimentální a interdisciplinární povahy.
Důležitým cílem festivalu je oživení kulturního dění ve Chomutově a aktivní zapojení místních umělců v interakci s hosty festivalu a diváky. Historie festivalu Obnaženi

V roce 2003, kam můžeme datovat 1. ročník festivalu, měli Obnaženi podobu jednodenního - spíše večerního uměleckého setkání čtyř přátel a jejich tvorby. Byli to Klára Alexová (tanec), Jana Nuslauerová, Skyca a David Jasný (výtvarná tvorba).


V dalších ročnících se podoba realizačního týmu měnila a programově se rozrůstal i samotný festival, který se z prezentace tance a výtvarného umění následně proměnil v multižánrovou akci, která do Chomutova přinášela tanec/divadlo/performance, výtvarné umění, hudbu, literaturu a film. Od roku 2010 také započala tradice tématu, který propojuje všechny umělecké projevy zařazené na program festivalu v konkrétní ročník. Byla to tato témata: Sen / bytosti přijdou (2010), Průnik (2011), Teď nebo nikdy (2012), ...a co dál? (2013), Bezčasí (2014), 13 (2015), Restart(2016), Spolu (2018). Už od roku 2005 byli součástí programu i hosté ze zahraničí - konkrétně ze Slovenska, Maďarska, Izraele, Holandska, Jižní Korey, Německa, USA, Kanady, Francie, Španělska, Portugalska, Švédska, Itálie, Brazílie či Bolívie. Od roku 2010 také do programu zařazujeme také workshopy a kreativní dílny, ve kterých mají diváci možnost se aktivně zapojit a příležitost vyzkoušet si tak různé kreativní či sebezkušenostní techniky.


Festival je pravidelně podporován grantem Ministerstva kultury ČR, dotací Statutárního města Chomutova a donory akce byli také ambasády několika zemí. Většina financí slouží k programovému zajištění festivalu - především na honoráře účinkujících a technické zajištění festivalu. Samotné organizační zajištění a fungování festivalu je dobrovolnou činností členů Spolku Obnaženi a jejich podporovatelů.


Všechny ročníky festivalu Obnaženi se konaly na různých místech historického centra města Chomutova. Pravidelně využíváme Atrium , kostel sv. Ignáce, Galerii Lurago, Galerii Špejchar (ve spolupráci s Chomutovskou knihovnou), kostel sv. Kateřiny, Sklepení pod muzeem (ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově), Městský park, Sklepení Osudu (ve spolupráci s Čajovou Alibaba a restaurací U Dvou rytířů), Městské divadlo (ve spolupráci s Kultura a sport Chomutov s.r.o.), Dům Labuť a Café Rouge. V minulosti se část programu odehrála také v bývalých městských lázních, v prostoru bývalého kina Praha, v kavárně Strada, nebo v hotelu Sudety. 


Plakáty Obnaženi zde


Program festivalu:

2019

2018

2016

2015

2014

...