Obnaženi

FESTIVAL

Současná podoba festivalu Obnaženi

Festival Obnaženi prezentuje tvorbu českých i zahraničních umělců v oblasti tance / divadla / performance, výtvarného umění, hudby, literatury i filmu v rozličných formách. Odehrává se v historickém centru města Chomutova, kde v několika dnech přináší rozmanité kulturní a umělecké zážitky alternativní, experimentální a interdisciplinární povahy.

Důležitým cílem festivalu je oživení kulturního dění ve Chomutově a aktivní zapojení místních umělců v interakci s hosty festivalu a diváky. Festival Obnaženi 2018

Letošní již patnáctý ročník festivalu bude probíhat ve třech dnech od 23. do 25. srpna 2018 pod záštitou tématu "SPOLU".


Zaměříme se na projekty, které sami o sobě kombinují více než jeden žánr a vyrazíme s festivalem - tedy s uměním více do veřejného prostoru. Chceme oslovit nejen tradiční diváky a návštěvníky festivalu, ale i ty, kteří si k nám doposud cestu nenašli... a SPOLU s nimi chceme prožít nevšední zážitky uměleckého charakteru, které, jak věříme, zcitliví nejen samotného diváka, ale dodají i městu Chomutovu novou, citlivější a kulturnější tvář.


Program festivalu Obnaženi 2018 ke stažení zdeHistorie festivalu Obnaženi

V roce 2003, kam můžeme datovat 1. ročník festivalu, měli Obnaženi podobu jednodenního - spíše večerního uměleckého setkání čtyř přátel a jejich tvorby. Byli to Klára Alexová (tanec), Jana Nuslauerová, Skyca a David Jasný (výtvarná tvorba).


V dalších ročnících se podoba realizačního týmu měnila a programově se rozrůstal i samotný festival, který se z prezentace tance a výtvarného umění následně proměnil v multižánrovou akci, která do Chomutova přinášela tanec/divadlo/performance, výtvarné umění, hudbu, literaturu a film. Od roku 2010 také započala tradice tématu, který propojuje všechny umělecké projevy zařazené na program festivalu v konkrétní ročník. Byla to tato témata: Sen / bytosti přijdou (2010), Průnik (2011), Teď nebo nikdy (2012), ...a co dál? (2013), Bezčasí (2014), 13 (2015), Restart(2016), Spolu (2018). Už od roku 2005 byli součástí programu i hosté ze zahraničí - konkrétně ze Slovenska, Maďarska, Izraele, Holandska, Jižní Korey, Německa, USA, Kanady, Francie, Španělska, Portugalska, Švédska, Itálie, Brazílie či Bolívie. Od roku 2010 také do programu zařazujeme také workshopy a kreativní dílny, ve kterých mají diváci možnost se aktivně zapojit a příležitost vyzkoušet si tak různé kreativní či sebezkušenostní techniky.


Festival je pravidelně podporován grantem Ministerstva kultury ČR, dotací Statutárního města Chomutova a donory akce byli také ambasády několika zemí. Většina financí slouží k programovému zajištění festivalu - především na honoráře účinkujících a technické zajištění festivalu. Samotné organizační zajištění a fungování festivalu je dobrovolnou činností členů Spolku Obnaženi a jejich podporovatelů.


Všechny ročníky festivalu Obnaženi se konaly na různých místech historického centra města Chomutova. Pravidelně využíváme Atrium, Kostel Sv. Ignáce, Galerii Lurago, Galerii Špejchar (ve spolupráci se Střediskem knihovnických a kulturních služeb), Kostel Sv. Kateřiny, Sklepení pod muzeem (ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově), Městský park, Sklepení Osudu (ve spolupráci s Čajovou Alibaba a restaurací U Dvou rytířů) a Café Rouge. V minulosti se část programu odehrála také v bývalých městských lázních, v Domě Labuť, v prostoru bývalého kina Praha, v kavárně Strada, nebo v hotelu Sudety. 


Připravujeme náhledy

Program festivalu:

2018

2016

2015

2014

...